Dohled nebo dozor nad projektovou přípravou a prováděním staveb je trojího druhu: 
dozor autorský, který je dohledem autorizované osoby (autora díla) nad postupem další přípravy, zpracováním dokumentace i nad realizací stavby na základě samostatného smluvního vztahu;
dozor technický je dozorem nad prováděním stavby, vykonávaný zástupcem investora (u stavby financované z veřejného rozpočtu je stavebník povinen zajistit technický dozor nad prováděním stavby);
dozor stavební je odborný dozor nad prováděním stavby svépomocí vykonávaný osobou kvalifikovanou (VŠ nebo SŠ stavebního směru a alespoň 3 roky praxe při provádění staveb).

Poslat příspěvek do diskuse

Chci zaslat reakce na uvedený e-mail

Upozorňujeme všechny účastníky diskuzí, že příspěvky obsahující vulgární výrazy, reklamu na konkurenci, či inzerci na prodej vlastního zboží budou smazány. Prosíme, pište příspěvky k tématu, aby byla diskuze přínosná ostatním. Spamování v diskuzi bude bodově penalizováno a příspěvky budou smazány.

Abychom si byli jistí, že zprávu nepíše spamovací robot, zadejte prosím ČÍSLY výsledek nasledující rovnice:

* Pět + tři =